Privacy statement koelkastinruilen.nl

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens

We springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de AVG regelgeving. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we je hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op via vragen@koelkastinruilen.nl

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Koelkastinruilen.nl, gevestigd aan de Gillis van Ledenberchstraat 108, 1052 VK Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die koelkastinruilen.nl binnenkrijgt bij vragen op het mailadres vragen@koelkastinruilen.nl.

Persoonlijke gegevens verkregen via koelkastinruilen.nl
Wij verwerken persoonlijke gegevens (e-mail adres, mogelijk voornaam / achternaam) alleen wanneer er mails binnenkomen via vragen@koelkastinruilen.nl, zodat we per e-mail kunnen reageren.  Deze gegevens worden verwijderd na het beantwoorden van de e-mail. 

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Gegevens die binnenkomen op vragen@koelkastinruilen.nl worden niet gedeeld met derden.

Waar slaan wij jouw gegevens op?
Wij slaan jouw gegevens op binnen de EuropeseEconomische Ruimte (“EER”).

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Jij hebt het recht om:

  • Een begrijpelijke en transparante uitleg te ontvangen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
  • Te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.
  • Jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.
  • Beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken.
  • Ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen.
  • Een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met vragen@koelkastinruilen.nl. Maar je kan je klacht ook rechtstreeks indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.